Bewustwording

Meer bereiken met minder doen

Bestuur

Tineke Brackel, Martin van Leeuwen en Jan Willem Taams zijn de pioniers en de drijvende krachten van SET. Als partners vormen zij het bestuur van SET en gezamenlijk geven zij invulling aan het doel. De taakverdeling van het bestuur is vastgelegd in de statuten.