Bewustwording

Meer bereiken met minder doen

Martin van Leeuwen 

Martin van Leeuwen (1968) is apenrots deskundige en cultuur veranderaar. Hij is bestuurder, programmamaker en facilitator van SET. Motto: 'Work Together, Have Fun, Be Fair and Make Some Money.' Authentiek ondernemer en evolutionair management spreker.

Terug