Bewustwording

Meer bereiken met minder doen

Moderatoren

De moderatoren dragen bij aan een evenwichtig en consistent programma. Zij monitoren de rode draad tussen de verschillende modules. Daarbij bewaken zij ook dat van het betreffende onderwerp zowel de 'harde' kant als de 'zachte' kant van de zaak wordt besproken.