Bewustwording

Meer bereiken met minder doen

Nieuws

Onderstaand een aantal interessante nieuwsberichten.

De Telegraaf

'Personeel horendol van stress'. Het jaarlijkse onderzoek van TNO en CBS toont aan dat de stressthermometer van de BV Nederland diep in het rood staat. Vooral jonge single vrouwen zijn in de stress.


FD

'Werkgevers hebben hun personeelsbeleid structureel verwaarloosd'. Volgens Harry van der Kraats van werkgeversvereniging AWVN zijn personeelsmanagers verslaafd aan het uitdelen van gouden handdrukken in plaats van de eigen mensen goed op te leiden en te behouden voor de arbeidsmarkt.


FD

'Online massaonderwijs trekt veel bekijks, maar percentage afvallers is schrikbarend hoog.'
Stichting Een-Twee gelooft ook om deze reden in haar persoonlijke en professionele aanpak.


FD

Vers bloed in het bedrijf is geen duurzame oplossing. Het blijkt dikwijls een dure en ineffectieve oplossing. Creativiteit en beweging valt namelijk makkelijk aan te leren. Leiders moeten aan de bak.
Voor meer informatie lees het artikel in het FD.De Telegraaf

Om de vergrijzing betaalbaar te houden, moeten we langer doorwerken. Dat roept wel een prangende vraag op: hoe gaan wij ons werk zo inrichten dat we het ook daadwerkelijk volhouden tot achter in de zestig? Wie de ruimte krijgt zijn vakmanschap goed uit te oefenen ervaart minder stress. Dat is precies de uitdaging.


FD

'Imagocoach vervangt techneut. Vak van internationaal fiscalist verandert na druk van buiten'. Fiscalisten dienen verder te kijken dan de vaktechniek. Mensen zijn nodig die ook maatschappelijke gevolgen van advies overzien. Voor wie dat niet kan is straks geen plaats, volgens Marc Diepstraten voorzitter Tax en lid RvB van PWC.


 

FD

'Werknemer voelt geen noodzaak om in zichzelf te investeren.' Banken en andere grote bedrijven zien grote aantallen werknemers pas in beweging komen als het te laat is, waarschuwen Rabo-topvrouwen Barbara Baarsma (kennisontwikkeling) en Janine Vos (hrm).


De Telegraaf

'Sleur. Hoe Groundhog Day in het leven sluipt en wat eraan te doen is. Als elke dag het zelfde is......' Helaas een beeld dat voor veel mensen en organisaties herkenbaar is. Daar is wat aan te doen!


De Telegraaf

'Succesgarantie consultants en goeroes is list en bedrog.', volgens online columnist, Richard Engelfriet. Malcolm Gladwell? Een sprookjesverteller. Het 7S-model van McKinsey? Nauwelijks beter dan de verhalen van de gebroeders Grimm. Jim Collins? Een kwakzalver. 


 

De Telegraaf

'BlackRock lauw over VS en Europa. Financiële reus ziet op termijn lagere groei.' Het effect van de vergrijzing op de economische groei is dramatisch.


FD

De zogeheten 'mobiliteitscentra' die door bedrijven in de financiële sector zijn opgezet om hun boventallig verklaarde medewerkers aan nieuw werk te helpen schieten tekort in hun doelstelling. Het rendement is schrikbarend laag, blijkt uit een inventarisatie.


De Telegraaf

'Scholing is noodzaak', zegt voorzitter Piet Fortuin van CNV Vakmensen. Hij kaatst daarbij de bal naar de werknemers. De CNV Bond lanceert een grote campagne om mensen bewust te maken van de noodzaak van scholing en ontwikkeling.


De Telegraaf

In het kerstinterview zegt Premier Mark Rutte dat hij steeds meer vertrouwt op zijn instinct. 'Hoofd, hart en buik combineren'. De bestuurlijke toon aan de top is aan het veranderen. Interessante ontwikkeling.


De TelegraafFD

'Keurslijf baas knelt'. Volgens TNO voelt werknemer zich beknot in zijn vrijheid. Hierdoor ontstaat gevaarlijke cocktail van hoge eisen en lage autonomie.


'We hebben weerbare burgers nodig' aldus bestuurder Job Swank van DNB. Jong en oud zal permanent moeten bijleren om mee te komen in een globaliserende en technologisch veranderende economie.