Bewustwording

Meer bereiken met minder doen

Over SET (Stichting-Een-Twee)

De opdracht van SET is bijdragen aan realistische oplossingen voor organisaties en de mensen die daar werken. De naam 'Een-Twee' staat hierbij symbool voor creatief samenspel tussen mensen. Uitgangspunt is stap voor stap creëren van vernieuwende mogelijkheden.

Profiel

SET is een opleidings- en ontwikkelingsinstituut met een maatschappelijke strategie gericht op het faciliteren van en het participeren in talent en toekomst. SET heeft oog voor verschillende generaties in Nederland.

Positionering

SET is een boetiek instituut voor autonome opdrachtgevers, deelnemers en specialisten. De waarden inspiratie en integriteit zijn leidend bij de uitvoering van de activiteiten die zijn gericht op het delen van kennis en vaardigheden.