Bewustwording

Meer bereiken met minder doen

Publicaties

Onderstaand een aantal interessante publicaties.


Ben ik de oplossing?

Grote transitievraagstukken zoals verantwoord energiegebruik, beheersing klimaat, gevolgen vergrijzing, flexibilisering arbeidsmarkt, toenemende zorgbehoefte, houdbaarheid pensioen, passend onderwijs, vertrouwen in de politiek en een integere financiële en zakelijke dienstverlening zijn uitdagingen in onze samenleving. Deze complexe onderwerpen brengen onzekerheid met zich mee en appelleren aan verantwoordelijkheid. Zij vragen duiding, creativiteit en bereidheid tot een andere benadering. 'Wat willen wij bereiken, wat kunnen wij bereiken en wat gaan wij doen om te kunnen wat wij willen?', is de kern waar het om draait. Lees meer...

 

 Van oud gedrag naar nieuw gezag

De kredietcrisis heeft een kloof geslagen tussen samenleving, financiële instellingen en zakelijke dienstverleners. De overheid heeft ingegrepen door aanscherping  van wetgeving en diverse organisaties hebben ook zelf het voortouw genomen met gedragscodes, invoering van een eed, ethische statuten en keurmerken. Dit zijn vooral structuurmaatregelen gericht op het afdwingen van ander gedrag en een nieuwe cultuur. De komende jaren zijn nieuwe stappen nodig voor een geïnternaliseerde integere cultuur. De eeuwenoude deugdenethiek als basis voor verstandige trustkantoren, rechtvaardige banken, moedige accountants en gematigde pensioenfondsen. Lees meer...


Veranderingen om in control te blijven

Een control-aandachtsgebied in opkomst is ‘gedrag’. Vooral afdelingen ‘Compliance’ storten zich op dit onderwerp, bijvoorbeeld met allerlei gedragscodes die steeds verder worden aangescherpt. Voldoen aan wet- en regelgeving en het handhaven van intern gestelde normen lijkt de voornaamste opdracht. Controllers denken in termen van financiën, maar kijken daarbij zeker ook naar processen en de effectiviteit en efficiency daarvan. Diezelfde controllers lijken zich, in al het geweld rondom compliance, maar ook door governance en risicomanagement, steeds meer de kaas van het brood te laten eten. “Waartoe zijn controllers nog op aarde?” Hoogste tijd voor controllers met Grinta, die zorgen voor veranderingen zodat zij echt in control blijven. Lees meer...
Menselijke maat van governance

Binnen organisaties is jarenlang over groei gesproken. Groei van organisaties heeft zich de afgelopen decennia vooral gericht op het creëren van geld, waarbij de term waardecreatie een misleidend etiket vormde. Achteraf kan worden geconstateerd dat het vooral om korte termijn financieel succes is gegaan. Niet voor niets wordt de term duurzaamheid opnieuw uitgevonden en wordt meer nadruk gelegd op de ontwikkeling van integriteit. Nu de geldlawine haar alles vernietigende werk heeft gedaan, kan begonnen worden met de gebalanceerde wederopbouw. ‘The sound of music’ vormt voor dit artikel de inspirerende rode draad voor de noodzakelijke terugkeer van de menselijke maat in governance. Lees meer...