Bewustwording

Meer bereiken met minder doen

Waarom wij bestaan

SET begeleidt organisaties in bewustwordingstrajecten. Beslissingen in de bestuurskamer beklijven niet automatisch in de organisatie. Voor organisatieveranderingen is meer nodig dan alleen een aanpassing van het organogram. Zeker als het gaat om bewustwording. Een structuur verandering helpt niet bij kostenbewuster worden van een organisatie, meer planten betekent niet automatisch meer milieu bewustzijn in de organisatie en een compliance officer is geen garantie voor ethisch gedrag in alle lagen van de organisatie. 

Dat is de reden dat wij professionals uit diverse disciplines uit de organisatie samenbrengen waardoor een creatief kader ontstaat voor vernieuwende oplossingen van complexe vraagstukken. SET is daarbij gericht op verbeteren van persoonlijke effectiviteit en ontwikkelen van professionele vaardigheden die zijn verbonden met thema's die relevant zijn in en voor het publieke domein. De bijdrage van organisaties en mensen die daar werken aan de maatschappelijke opgave is voor ons een belangrijk uitgangspunt voor succes.