Bewustwording

Meer bereiken met minder doen

Wat wij doen

Bij onze opdrachten staat regelmatig de maatschappelijke opgave van organisaties centraal. Met onze maatwerk aanpak helpen wij deelnemers op een andere manier te kijken waardoor zij nieuwe kansen zien. Onze aanpak werkt vanuit de invalshoeken ratio, structuur en emotie. SET heeft daartoe een begeleidingskader om veranderingen in de organisatie te internaliseren. Vanuit dit kader worden opleidingen gemaakt voor de doelgroep. Thema’s waar wij invulling aan geven zijn:

  • Vertaling van strategie naar praktijk
  • Ontwikkelen mobiliteit van medewerkers
  • Verhogen professionaliteit van organisaties
  • Verbeteren vitaliteit van teams
  • Begeleiden van toptalent

In overleg met opdrachtgevers worden programma’s en bijeenkomsten samengesteld. Het delen van herkenbare en geloofwaardige verhalen door onze specialistische inleiders vormt de basis voor de gevarieerde programma's van SET. Deze bijzondere belevenissen dienen als inspiratie voor een integere reflectie op de persoonlijke en de professionele ontwikkeling.

Het aantal modules en de doorlooptijd varieert al naar gelang het vraagstuk dat aan de orde is. Bij de invulling van de opleidingen gebruiken wij een divers palet aan instrumenten zoals organisatie-opstelling, intervisie, persoonlijke coaching, organiseren van tegenspraak en diverse gespreksmethodes waaronder de 'socratische, talking stick en fish bowl’.